PRODUKT KONTROL

Alle tasker fra Kawaii Vintage er beskyttet af vores kontrol, som bunder i ærlighed, viden og autentificering.

Specifikt består vores kontrol i 2 trin.
Det første er består i den kontrol, som finder sted hos vores betroede leverandør, og dernæst den kontrol, som vi laver når vi modtager hver enkel taske.

Kontrollen af hver enkel taske er en integreret del af Kawaii Vintage, som skaber grundlaget af vores virksomhed.

Læs mere om kategoriseringen af vores tasker her.